Samfundskritisk kommentar fra HDL

For et par måneder siden lancerede Ham Den Lange en rap, hvor han stiller skarp ind på samtiden. Det er en interessant kommentar på vores samtid, hvor der demonstreres dybe tanker og en imponerende observationssans.

Indlægget har den sigende titel Mæh siger det lille lam, hvor samtidens frihedstrang og kynisme problematiseres. Allerede i starten hævdes det, at det er på tide, at vi vågner op og begynder at tage ansvar for vores handlinger. Vores pseudofrihedsopfattelse er ikke andet end udtryk for, at vi alle sammen render rundt i flok. Et paradoksalt forhold, der udtrykker, at troen på frihed faktisk betyder, at vi aldrig før har været så ensrettede som nu. Fåreflokken er en virkning af senkapitalismens måde at indrette samfundet på – det er pengene, som sætter dagsordenen for samfundsindretningen og ikke omvendt.

Der skydes også med skarpt mod medierne, som ligeledes er styret af penge i form af jagten på flest læsere og seere og derfor er det ikke altid et retvisende billede af tingens tilstand, som medieverdenen repræsenterer. Herfra kanaliserer HDL sig videre til et andet hot topic, som er stærkt relateret til medieverdenen – nemlig ytringsfriheden. Det hedder: ”Det er fint, at du har retten til at ytre dig, men det til grin, når der ingen, der gider at lyt’ til dig.” Vi har misforstået, hvad ytringsfriheden egentligt går ud på, og behandler den som en ret man skal gøre brug af – også selvom at man kun har ligegyldigheder på hjerte. Og dette resulterer i: ”vi mister sympati pga. vestlig hykleri.”. Vi er smålige egoister, der intet spændende har at berette om, hvorfor vi bruger ytringsfriheden til at slå andre racer oven i hovedet med. Ytringsfriheden er med andre ord en tom abstraktion, der fungerer til at opretholde vis orden med. Den bliver et vigtigt middel til at opretholde magten med.
Samtiden sammenlignes med Gestapo og Danmarks krigsrolle problematiseres: ”De viser ikke det store billede, vi ænser kun et milligram. Som om de danske soldater ikke åbner ild i kamp”. Vi snakker og snakker om demokrati og frihed, men vi er udsat for propaganda gennem massekommunikationsmidlerne. Det er frygten, der styrer det vestlige menneske, og denne frygt synes ingen grænser at have for grusomheder. Individets mulighed for selv at blive årsag til egen fremdrift og foretage reelle selvstændige handlinger, synes at blive modarbejdet og der opfordres til: ”Hvad skal man gøre når systemet har svigtet? Når det ikke kan lade sige gøre, at gøre det, som du mener er rigtigt? Det er dit liv, du kan ikke vide, hvornår det stopper – lad ikke frygten blive en fucking sovepude for dig.”

Indlægget er interessant på flere forskellige måder. Det er fedt at se, hvordan rappen bruges til at give et udtryk. Det er ligeledes interessant, at se en intelligent kritik, som sætter gang i ens tanker. Man kan mærke, at HDL har noget gennemtænkt og vigtig på hjerte. Derudover er det ret befriende, at det ikke er blevet udgivet som et decideret nummer. Derimod er det blevet filmet og lagt på nettet. Det er med andre ord bliver sat i verden i situationen, hvilket styrker dets troværdighed.

Hvis man ikke allerede har fået hørt HDL’s kommentar, skal der lyde en stor anbefaling herfra.

Indlægget kan høres her: