Nyt fra Ham Den Lange

Nyt fra Ham Den Lange

Man kun have den dybeste respekt for Ham Den Langes indsats på flygtningeområdet. Her er…